Chỉ dẫn địa lý là một trong những đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Vậy ai sẽ được phép sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu câu trả lời thông qua bài viết sau nhé!

Điều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Theo quy định tại Điều 79 Luật Sở hữu trí tuệ, Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý.
  • Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.

Trong đó, các yếu tố của chỉ dẫn địa lý được xác định như sau:

  • Danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định bằng mức độ tín nhiệm của người tiêu dùng đối với sản phẩm đó thông qua mức độ rộng rãi người tiêu dùng biết đến và chọn lựa sản phẩm đó.
  • Chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định bằng một hoặc một số chỉ tiêu định tính, định lượng hoặc cảm quan về vật lý, hóa học, vi sinh và các chỉ tiêu đó phải có khả năng kiểm tra được bằng phương tiện kỹ thuật hoặc chuyên gia với phương pháp kiểm tra phù hợp.
  • Các điều kiện địa lý liên quan đến chỉ dẫn địa lý là những yếu tố tự nhiên, yếu tố về con người quyết định danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.
  • Yếu tố tự nhiên bao gồm yếu tố về khí hậu, thủy văn, địa chất, địa hình, hệ sinh thái và các điều kiện tự nhiên khác.
  • Yếu tố về con người bao gồm kỹ năng, kỹ xảo của người sản xuất, quy trình sản xuất truyền thống của địa phương.
  • Khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý có ranh giới được xác định một cách chính xác bằng từ ngữ và bản đồ.
Ai được phép sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại Việt Nam

Ai được phép sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại Việt Nam

Ai là người được phép sử dụng chỉ dẫn địa lý

Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý của Việt Nam thuộc về Nhà nước. Nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhân đó hoặc cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý. Người thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý không trở thành chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý đó.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 121 Luật Sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý của Việt Nam là Nhà nước. Nhà nước trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho tổ chức, cá nhân tiến hành việc sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý tại địa phương tương ứng và đưa sản phẩm đó ra thị trường. Nhà nước trực tiếp thực hiện quyền quản lý chỉ dẫn địa lý hoặc trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý cho tổ chức đại diện quyền lợi của tất cả các tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.

Như vậy chỉ có tổ chức, cá nhân được nhà nước trao quyền mới được quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý. Bởi lẽ chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại Việt Nam liên quan đến khu vực địa lý của một địa phương thuộc lãnh thổ Việt Nam nên việc sử dụng chỉ dẫn địa lý phải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý.

Ngoài ra Startup House chúng tôi còn cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng bên cạnh việc tư vấn pháp lý. Tại đây, chúng tôi chuyên cung cấp văn phòng cho thuê với chất lượng được đảm bảo cùng với nhiều hình thức thuê tiện nghi, phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp như thuê văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, cho thuê văn phòng theo giờ giúp bạn tiết kiệm chi phí tối đa.

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại Việt Nam do Nhà nước và tổ chức, cá nhân được Nhà nước trao quyền. Trường hợp bạn còn thắc mắc cần giải đáp hoặc quan tâm tới dịch vụ cho thuê văn phòng của Startup House, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp:

STARTUP HOUSE

Email: phu.ngo@startuphouse.vn