Startup House

    224-226 Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh