Nhằm mục đích khuyến khích các nhà đầu tư tiến hành đầu tư, góp vốn vào thực hiện các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam nên Nhà nước ta đã tạo ra hành lang pháp lý để đảm bảo an toàn về nhiều khía cạnh, tạo sự an tâm khi đầu tư vào Việt Nam. Những quy định đảm bảo sự an toàn đó của nhà đầu tư được gọi là bảo đảm hoạt động đầu tư. 

Bảo đảm hoạt động đầu tư là gì?

Các cam kết mà Nhà nước ta đặt ra để đảm bảo và tạo điều kiện tối đa cho hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài được quy định trên nhiều khía cạnh, bao gồm:

  • Bảo đảm quyền sở hữu tài sản;
  • Bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh;
  • Bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài;
 • Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật;
 • Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh.

Nội dung chi tiết của các cam kết được quy định cụ thể tại các điều khoản từ Điều 10 đến Điều 14 Luật Đầu tư 2020. 

Bảo đảm hoạt động đầu tư là gì?

Bảo đảm hoạt động đầu tư là gì?

Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật

Trong điều kiện kinh tế, xã hội và bối cảnh thay đổi dẫn đến pháp luật điều chỉnh các vấn đề hoạt động kinh doanh trong nước cũng như hoạt động đầu tư có sự thay đổi, khác với các quy định, ưu đãi hiện hành mà Nhà nước đang dành cho các nhà đầu tư thì pháp luật cũng đặt ra các quy định cụ thể để đảm bảo tối đa quyền lợi của các nhà đầu tư trong trường hợp này. 

Cụ thể, tại Điều 13 Luật Đầu tư 2020 đã có quy định các nội dung chi tiết như sau:

Thứ nhất, trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư mới, ưu đãi đầu tư cao hơn thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án đầu tư, trừ ưu đãi đầu tư đặc biệt đối với dự án đầu tư thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 5 Điều 20 của Luật Đầu tư 2020.

Thứ hai, trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án đầu tư. Trừ trường hợp thay đổi quy định của văn bản pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi trường.

Khi nhà đầu tư không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư trong trường hợp này thì được xem xét, giải quyết bằng một hoặc một số biện pháp sau đây:

 • Khấu trừ thiệt hại thực tế của nhà đầu tư vào thu nhập chịu thuế;.
 • Điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư;
 • Hỗ trợ nhà đầu tư khắc phục thiệt hại.

Theo đó, để được hưởng và áp dụng các biện pháp bảo đảm đầu tư vừa nêu trên, nhà đầu tư phải có yêu cầu bằng văn bản trong thời hạn 03 năm kể từ ngày văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành.

Ngoài ra, nếu trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh mà bạn muốn tìm kiếm trụ sở kinh doanh cho công ty được tách thì có thể liên hệ với Startup House chúng tôi. Tại đây bạn sẽ được cung cấp văn phòng đầy đủ tiện nghi, hình thức cho thuê đa dạng như cho thuê văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, thuê văn phòng họp theo giờ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có được văn phòng vị trí thuận lợi và chi phí tiết kiệm.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về các quy định về bảo đảm hoạt động đầu tư. Nếu còn thắc mắc cần giải đáp hoặc tham khảo dịch vụ cho thuê văn phòng của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với Startup House qua thông tin sau để được các chuyên viên của chúng tôi hỗ trợ tốt nhất:

STARTUP HOUSE

Email: phu.ngo@startuphouse.vn