Với xu thế phát triển của nền kinh tế thị trường và mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, nước ta đang khuyến khích thu hút nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, tổ chức nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam có thể thông qua các hình thức theo thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế, thực hiện dự án đầu tư và đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC. Vậy cá nhân là người nước ngoài có được thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam?

Quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế là hình thức đầu tư thành lập các loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Theo khoản 21 Điều 3 của Luật đầu tư 2020 đã định nghĩa rằng tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh  

Như vậy, theo quy định này thì doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn có thể là một loại hình doanh nghiệp thuộc trường hợp đầu tư thành lập tổ chức kinh tế. 

Hơn nữa, theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 thì mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam, trừ các trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020. Trong quy định nêu trên không có trường hợp cá nhân nước ngoài không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.

Cá nhân nước ngoài có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân

Cá nhân nước ngoài có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân

Cá nhân nước ngoài có được thành lập Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) tại Việt Nam?

Mặc dù, pháp luật không đặt ra quy định cấm hay hạn chế việc thành lập doanh nghiệp tư nhân của cá nhân nước ngoài. Tuy nhiên, theo cách quy định tại khoản 22 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 và Luật Doanh nghiệp hiện hành thì có thể dẫn đến cách hiểu gián tiếp rằng cá nhân nước ngoài không thể thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam. 

Cụ thể, khoản 22 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 quy định như sau: “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.”

Trong khi đó, tại khoản 1 Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”.

Do đó, trong doanh nghiệp tư nhân không thể tồn tại việc nhà đầu tư nước ngoài thành lập với tư cách là thành viên hay cổ đông của doanh nghiệp đó. Hay nói cách khác, không thể tồn tại tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân. 

Ngoài ra, nếu trong quá trình hoạt động kinh doanh mà bạn muốn tìm kiếm trụ sở kinh doanh cho công ty thì có thể liên hệ với Startup House chúng tôi. Tại đây bạn sẽ được cung cấp văn phòng đầy đủ tiện nghi, hình thức cho thuê đa dạng như cho thuê văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, thuê văn phòng họp theo giờ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có được văn phòng vị trí thuận lợi và chi phí tiết kiệm.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về các quy định pháp luật về hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Nếu còn thắc mắc cần giải đáp hoặc tham khảo dịch vụ cho thuê văn phòng của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với Startup House qua thông tin sau để được các chuyên viên của chúng tôi hỗ trợ tốt nhất:

STARTUP HOUSE

Email: phu.ngo@startuphouse.vn