Khuyến mại là một trong những hình thức thúc đẩy quá trình mua hàng nên thường được các doanh nghiệp sử dụng. Bài viết sau sẽ giới thiệu đến bạn các hình thức khuyến mại theo quy định của pháp luật hiện hành.

Khuyến mại và các hình thức khuyến mại là gì?

Theo quy định tại Điều 88 Luật thương mại 2005 Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

Các hình thức khuyến mại và Hoạt động xúc tiến thương mại được quy định tại Điều 92 Luật Thương mại 2005 và Nghị định số 81/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2020/NĐ-CP). Theo đó, hiện nay có 8 hình thức khuyến mãi như sau:

 • Đưa hàng hóa mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.
 • Tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
 • Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các hình thức khác.
 • Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.
Các hình thức khuyến mại theo quy định của pháp luật

Các hình thức khuyến mại theo quy định của pháp luật

Một số hình thức khuyến mại cụ thể

 • Đưa hàng hóa mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền. 

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2020/NĐ-CP) thì hàng mẫu phải đáp ứng điều kiện sau:

  • Hàng mẫu đưa cho khách hàng, dịch vụ mẫu cung ứng cho khách hàng dùng thử phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp mà thương nhân đang hoặc sẽ bán, cung ứng trên thị trường.
  • Khi nhận hàng mẫu, dịch vụ mẫu, khách hàng không phải thực hiện bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào.
  • Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu phải chịu trách nhiệm về chất lượng của hàng mẫu, dịch vụ mẫu và phải thông báo cho khách hàng đầy đủ thông tin liên quan đến việc sử dụng hàng mẫu, dịch vụ mẫu.
 • Tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền; không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại bằng hình thức tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền, không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Phải chịu trách nhiệm về chất lượng của hàng hóa, tặng cho khách hàng, dịch vụ không thu tiền và phải thông báo cho khách hàng đầy đủ thông tin liên quan đến việc sử dụng hàng hóa, dịch vụ đó.

 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó.

Trong trường hợp thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá thì mức giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trong thời gian khuyến mại tại bất kỳ thời điểm nào phải tuân thủ quy định tại Điều 6 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2020/NĐ-CP).

Không được giảm giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ trong trường hợp giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quy định giá cụ thể. Không được giảm giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ xuống thấp hơn mức giá tối thiểu trong trường hợp giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ thuộc diện Nhà nước quy định khung giá hoặc quy định giá tối thiểu.

Tổng thời gian thực hiện chương trình khuyến mại bằng cách giảm giá đối với một loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ không được vượt quá 90 (chín mươi) ngày trong một năm; một chương trình khuyến mại không được vượt quá 45 (bốn mươi lăm) ngày. Nghiêm cấm việc lợi dụng hình thức khuyến mại này để bán phá giá hàng hóa, dịch vụ.

Ngoài ra, trường hợp bạn đang cần tìm văn phòng mới thì có thể lựa chọn dịch vụ cho thuê văn phòng của Startup House chúng tôi. Tại đây, có rất nhiều hình thức cho thuê văn phòng hiện đại, tiện nghi như cho thuê văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, cho thuê văn phòng theo giờ không chỉ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp mà còn giúp bạn tiết kiệm chi phí tối đa. Văn phòng của Startup House còn nằm ở vị trí thuận lợi, đầy đủ tiện nghi, đảm bảo đem đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về các hình thức khuyến mại theo quy định của pháp luật hiện hành. Để biết thêm chi tiết về các hình thức khuyến mại khác hoặc tư vấn thêm về dịch vụ cho thuê văn phòng, hãy liên hệ ngay với Startup House chúng tôi qua thông tin sau để được tư vấn tốt nhất:

STARTUP HOUSE

Email: [email protected]