Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hay còn được gọi là văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có hiệu lực trong thời gian 10 năm kể từ ngày nộp đơn và có thể được gia hạn nhiều lần tùy vào nhu cầu sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu. Khi hết thời hiệu bảo hộ thì văn bằng bảo hộ này sẽ chấm dứt hiệu lực. Ngoài ra, trong nhiều trường hợp khác theo quy định của pháp luật văn bằng bảo hộ có thể chấm dứt hiệu lực trước khi hết thời hạn bảo hộ. 

Các trường hợp chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Tại khoản 1 Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ có quy định các trường hợp chấm dứt hiệu lực của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu như sau:

 • Chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực theo quy định;
 • Chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp;
 • Chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại hoặc chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp;
 • Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực;
 • Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu tập thể không kiểm soát hoặc kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể;
 • Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu chứng nhận vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặc không kiểm soát, kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;
 • Các điều kiện địa lý tạo nên danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý bị thay đổi làm mất danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm đó.
Các trường hợp chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Các trường hợp chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Hồ sơ yêu cầu chấm dứt hiệu lực

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ thì các tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với các trường hợp quy định tại các điểm c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ. Theo đó, khi thực hiện quyền yêu cầu này, các tổ chức, cá nhân phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ, làm theo Mẫu 04-CDHB quy định tại Phụ lục C của Thông tư này;
 • Chứng cứ (nếu có);
 • Giấy ủy quyền (trường hợp nộp văn bản yêu cầu thông qua đại diện);
 • Bản giải trình lý do yêu cầu (nêu rõ số văn bằng, lý do, căn cứ pháp luật, nội dung đề nghị chấm dứt, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ) và các tài liệu liên quan theo quy định tương ứng tại các điểm 7.2, 22.2 và 22.3 của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

Ngoài ra, nếu trong quá trình hoạt động kinh doanh mà bạn muốn tìm kiếm trụ sở kinh doanh mới cho công ty được tách thì có thể liên hệ với Startup House chúng tôi. Tại đây bạn sẽ được cung cấp văn phòng đầy đủ tiện nghi, hình thức cho thuê đa dạng như cho thuê văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, thuê văn phòng họp theo giờ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có được văn phòng vị trí thuận lợi và chi phí tiết kiệm.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về việc văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có thể bị hủy bỏ hiệu lực. Nếu còn thắc mắc cần giải đáp hoặc tham khảo dịch vụ cho thuê văn phòng của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với Startup House qua thông tin sau để được các chuyên viên của chúng tôi hỗ trợ tốt nhất:

STARTUP HOUSE

Email: phu.ngo@startuphouse.vn