Doanh nghiệp du lịch là công ty hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa hoặc quốc tế. Để thành lập doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và phải xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành theo quy định của Luật Du lịch

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ. 

Hồ sơ bao gồm: 

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại phụ lục I Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/05/2021; 
  • Điều lệ công ty;
  • Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty (nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần);
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân;

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 02/2021/NĐ-CP.

Bước 3: Tiếp nhận, xử lý, trả kết quả

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Sau khi trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tải các văn bản đã được số hóa trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có thể dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp khi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp chưa được chấp thuận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã nộp hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, ra thông báo về việc dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và hủy hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. 

Trường hợp từ chối dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp.

Cách thức đăng ký doanh nghiệp kinh doanh lữ hành

Cách thức đăng ký doanh nghiệp kinh doanh lữ hành

Doanh nghiệp xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành

Kinh doanh lữ hành gồm hai hình thức là Kinh doanh lữ hành nội địa và kinh doanh lữ hành quốc tế. Điều kiện để được kinh doanh dịch vụ lữ hành là phải tiến hành ký quỹ tại ngân hàng (Điều 31 Luật Du lịch 2017). Mức ký quỹ đối với kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là 100.000.000đ. Mức ký quỹ đối với kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế chia thành các mức khác nhau tùy thuộc vào đối tượng khách du lịch theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa hoặc quốc tế theo quy định tại Điều 32 và Điều 33 Luật Du lịch. 

Bước 2: Nộp hồ sơ: doanh nghiệp tiến hành nộp 1 bộ hồ sơ đã chuẩn bị đến Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa thể thao và du lịch nơi doanh nghiệp có trụ sở chính đối với kinh doanh lữ hành nội địa. Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế sẽ phải nộp hồ sơ đến Tổng cục du lịch

Bước 3: Xử lý, trả kết quả: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa thể thao và du lịch hoặc Tổng cục du lịch thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa hoặc quốc tế cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

Ngoài ra, nếu trong quá trình hoạt động kinh doanh mà bạn muốn tìm kiếm trụ sở kinh doanh cho công ty thì có thể liên hệ với Startup House chúng tôi. Tại đây bạn sẽ được cung cấp văn phòng đầy đủ tiện nghi, hình thức cho thuê đa dạng như cho thuê văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, thuê văn phòng họp theo giờ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có được văn phòng vị trí thuận lợi và chi phí tiết kiệm.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về các quy định pháp luật về đăng ký doanh nghiệp. Nếu còn thắc mắc cần giải đáp hoặc tham khảo dịch vụ cho thuê văn phòng của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với Startup House qua thông tin sau để được các chuyên viên của chúng tôi hỗ trợ tốt nhất:

STARTUP HOUSE

Email: phu.ngo@startuphouse.vn