Trong quá trình góp vốn thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn thêm trong quá trình hoạt động, tài sản góp vốn của các thành viên, các cổ đông phải được chuyển vào doanh nghiệp và trở thành tài sản của doanh nghiệp. Việc chuyển quyền tài sản góp vốn này được thực hiện theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành. 

Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

  • Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty theo quy định của pháp luật. 
  • Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản, trừ trường hợp được thực hiện thông qua tài khoản.

Lưu ý rằng, việc chuyển quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng đất đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ.

Việc góp vốn của thành viên hoặc cổ đông chỉ được xác định là hoàn thành khi mà quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản đã được chuyển sang cho công ty và công ty được xác định là chủ sở hữu đối với loại tài sản đó. 

Riêng đối với doanh nghiệp tư nhân, bởi vì không có tư cách pháp nhân hay nói cách khác chế độ trách nhiệm của doanh nghiệp tư nhân gắn liền với chủ doanh nghiệp tư nhân đó nên tài sản được chủ doanh nghiệp sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp.

Chuyển quyền tài sản góp vốn trong doanh nghiệp

Chuyển quyền tài sản góp vốn trong doanh nghiệp

Biên bản giao nhận tài sản góp vốn 

Việc góp vốn đối với các tài sản không đăng ký quyền sở hữu thì phải có xác nhận bằng biên bản với các nội dung chủ yếu sau đây:

  • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
  • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, số giấy tờ pháp lý của cá nhân, số giấy tờ pháp lý của tổ chức của người góp vốn;
  • Loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty;
  • Ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc người đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty.

Ngoài ra, nếu trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh mà bạn muốn tìm kiếm trụ sở kinh doanh cho công ty thì có thể liên hệ với Startup House chúng tôi. Tại đây bạn sẽ được cung cấp văn phòng đầy đủ tiện nghi, hình thức cho thuê đa dạng như cho thuê văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, thuê văn phòng họp theo giờ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có được văn phòng vị trí thuận lợi và chi phí tiết kiệm.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về các quy định về góp vốn trong doanh nghiệp. Nếu còn thắc mắc cần giải đáp hoặc tham khảo dịch vụ cho thuê văn phòng của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với Startup House qua thông tin sau để được các chuyên viên của chúng tôi hỗ trợ tốt nhất:

STARTUP HOUSE

Email: [email protected]