Đăng ký bố cáo doanh nghiệp còn được hiểu là hình thức công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Nội dung chủ yếu của việc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

  • Ngành, nghề kinh doanh;
  • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Theo đó, trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ có các thông tin như: tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, địa chỉ của doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ, thông tin thành viên góp vốn hoặc thành viên sáng lập.

Thời hạn thông báo công khai các thông tin về thành lập doanh nghiệp là 30 ngày, kể từ ngày được công khai. Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải nội dung đăng ký doanh nghiệp lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Những trường hợp công bố và phương thức công bố thông tin

Công bố thông tin trên một trong 3 kênh thông tin để công bố nội dung đăng ký kinh doanh:

  • Trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh.
  • Trực tiếp tại Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục quản lý kinh doanh.
  • Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Những trường doanh nghiệp phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

  • Đăng ký thành lập doanh nghiệp
  • Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mà các thay đổi này làm thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận.
  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến nội dung về ngành, nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, nếu trong quá trình hoạt động kinh doanh mà bạn muốn tìm kiếm trụ sở kinh doanh cho công ty thì có thể liên hệ với Startup House chúng tôi. Tại đây bạn sẽ được cung cấp văn phòng đầy đủ tiện nghi, hình thức cho thuê đa dạng như cho thuê văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, thuê văn phòng họp theo giờ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có được văn phòng vị trí thuận lợi và chi phí tiết kiệm.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về các quy định pháp luật về hoạt động của doanh nghiệp. Nếu còn thắc mắc cần giải đáp hoặc tham khảo dịch vụ cho thuê văn phòng của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với Startup House qua thông tin sau để được các chuyên viên của chúng tôi hỗ trợ tốt nhất:

STARTUP HOUSE

Email: phu.ngo@startuphouse.vn