Quy trình sản xuất sản phẩm có thể đem lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp và tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Vậy có đăng ký bảo hộ quy trình sản xuất sản phẩm được không?

Bảo hộ quy trình sản xuất sản phẩm

Theo quy định tại khoản 12 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ, Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Theo đó, quy trình sản xuất sản phẩm có thể là đối tượng được bảo hộ dưới hình thức sáng chế. Để bảo hộ quy trình sản xuất sản phẩm thì quy trình phải đảm bảo 3 điều kiện sau:

  • Có tính mới;
  • Có trình độ sáng tạo;
  • Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Cần lưu ý không phải đối tượng nào cũng được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế. Pháp luật quy định có 7 đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế, trong đó Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh sẽ không được bảo hộ sáng chế.

Đối với quy trình sản xuất sản phẩm đáp ứng đủ 3 điều kiện trên sẽ được bảo hộ dưới hình thức Bằng độc quyền sáng chế. Trường hợp nếu quy trình sản xuất sản phẩm không phải là hiểu biết thông thường, đáp ứng các điều kiện có tính mới và ó khả năng áp dụng công nghiệp sẽ được bảo hộ dưới dạng Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Có đăng ký bảo hộ quy trình sản xuất sản phẩm được không?

Có đăng ký bảo hộ quy trình sản xuất sản phẩm được không?

Điều kiện bảo hộ sáng chế

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, các điều kiện để được bảo hộ đối với sáng chế được giải thích như sau:

  • Về tính mới:

Được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai dưới bất kỳ hình thức nào như: sử dụng, mô tả bằng văn bản… ở phạm vi  trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên. Sáng chế được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó.

Sáng chế vẫn được coi là có tính mới nếu đơn đăng ký sáng chế được nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố và được công bố bằng các hình thức sau:

    • Sáng chế bị người khác công bố nhưng không được phép của chủ sở hữu (tác giả; nhóm tác giả; tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí vật chất cho tác giả dưới hình thức thuê việc, giao việc; chính phủ);
    • Sáng chế được chủ sở hữu công bố dưới dạng báo cáo khoa học- Sáng chế được chủ sở hữu trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.
  • Về trình độ sáng tạo

Được coi là có trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai dưới bất kỳ hình thức nào (sử dụng, mô tả bằng văn bản…) ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên, sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

  • Về khả năng áp dụng công nghiệp

Được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu sáng chế có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định.

Về hiệu lực bảo hộ, bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn, còn bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn.

Ngoài tư vấn pháp lý thì Startup House còn cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, chúng tôi có các hình thức thuê như thuê văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, cho thuê văn phòng theo giờ phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp. Văn phòng của chúng tôi luôn đảm bảo cung cấp văn phòng chất lượng cao và đem đến sự hài lòng cho bạn.

Như vậy, quy trình sản xuất sản phẩm có thể được bảo hộ dưới hình thức sáng chế hoặc giải pháp hữu ích nếu đáp ứng các điều kiện do pháp luật quy định. Để biết thêm chi tiết về dịch vụ cho thuê văn phòng tại Startup House, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua địa chỉ sau:

STARTUP HOUSE

Email: phu.ngo@startuphouse.vn