1. Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

 2. Thành lập doanh nghiệp

 3. Đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu cấp giấy nhanh

 4. Các gói hợp đồng, văn bản mẫu dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ:

 • Các biểu mẫu về tuyển dụng lao động như Hợp đồng lao động, Hợp đồng thử việc;
 • Quyết định thăng chức, bổ nhiệm vị trí mới;
 • Các mẫu hợp đồng về đào tạo lao động, dạy nghề và học nghề, dạy nghề và tập nghề;
 • Các biểu mẫu cần thiết khi doanh nghiệp có sự thay đổi cơ cấu, công nghệ như
 • Phương án sử dụng lao động, Quyết định cho thôi việc, Quyết định điều chuyển người lao động;
 • Các biểu mẫu  về Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động;
 • Các văn bản cần thiết khi xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất như Biên bản xử lý kỷ luật lao động, Biên bản xử lý trách nhiệm vật chất, Quyết định tạm đình chỉ công việc, Quyết định xử lý kỷ luật lao động, Quyết định sa thải nhân viên,...
 • Các biểu mẫu cần thiết cho hoạt động chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng  quy định của pháp luật;

Hiển thị tất cả 4 kết quả