Việc đăng ký chỉ dẫn địa lý sẽ giúp khách hàng nhận diện được nguồn gốc sản phẩm và tránh các trường hợp làm giả sản phẩm. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về điều kiện để được đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm của doanh nghiệp qua bài viết sau nhé!

Điều kiện chung để đăng ký chỉ dẫn địa lý

Trước tiên cần hiểu về khái niệm chỉ dẫn địa lý, theo khoản 22 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2009 (sửa đổi, bổ sung 2012) thì Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ.

Để chỉ dẫn địa lý được bảo hộ thì chỉ dẫn địa lý đó phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 79 Luật Sở hữu trí tuệ, bao gồm:

  • Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý.
  • Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.

Ngoài ra, tại Điều 80 Luật Sở hữu trí tuệ còn quy định các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý gồm:

  • Tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hóa ở Việt Nam.
  • Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài mà tại nước đó chỉ dẫn địa lý không được bảo hộ, đã bị chấm dứt bảo hộ hoặc không còn được sử dụng.
  • Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo hộ, nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý đó được thực hiện thì sẽ gây nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm.
  • Chỉ dẫn địa lý gây hiểu sai lệch cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý thực của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.\
Điều kiện để được đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm

Điều kiện để được đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm

Điều kiện cụ thể cho từng chỉ dẫn địa lý

Về điều kiện danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được hiểu như sau (Điều 81 Luật Sở hữu trí tuệ):

  • Danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định bằng mức độ tín nhiệm của người tiêu dùng đối với sản phẩm đó thông qua mức độ rộng rãi người tiêu dùng biết đến và chọn lựa sản phẩm đó.
  • Chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định bằng một hoặc một số chỉ tiêu định tính, định lượng hoặc cảm quan về vật lý, hóa học, vi sinh và các chỉ tiêu đó phải có khả năng kiểm tra được bằng phương tiện kỹ thuật hoặc chuyên gia với phương pháp kiểm tra phù hợp.

Về điều kiện địa lý liên quan đến chỉ dẫn địa lý bao gồm (Điều 82 Luật Sở hữu trí tuệ): Các điều kiện địa lý liên quan đến chỉ dẫn địa lý là những yếu tố tự nhiên, yếu tố về con người quyết định danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó:

  • Yếu tố tự nhiên bao gồm yếu tố về khí hậu, thủy văn, địa chất, địa hình, hệ sinh thái và các điều kiện tự nhiên khác.
  • Yếu tố về con người bao gồm kỹ năng, kỹ xảo của người sản xuất, quy trình sản xuất truyền thống của địa phương.

Lưu ý là khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý có ranh giới được xác định một cách chính xác bằng từ ngữ và bản đồ. Ngoài ra nếu bạn đang có nhu cầu thuê văn phòng, Startup House sẵn sàng hỗ trợ bạn. Chúng tôi cho thuê văn phòng chất lượng, tiện nghi đầy đủ và  hình thức thuê hiện đại như dịch vụ cho thuê văn phòng, văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, thuê văn phòng họp theo giờ. Bạn có thể tham khảo và lựa chọn cho doanh nghiệp của mình văn phòng phù hợp nhất để hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về điều kiện đăng ký chỉ dẫn địa lý. Trường hợp bạn cần hỗ trợ giải đáp thêm thắc mắc hoặc sử dụng dịch vụ cho thuê văn phòng tại Startup House, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua thông tin sau:

STARTUP HOUSE

Email: [email protected]