Khi thương nhân muốn giới thiệu hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam đến với người tiêu dùng có thể thông qua hình thức trưng bày. Vậy hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam để trưng bày phải đáp ứng những điều kiện gì?

Điều kiện để trưng bày hàng hóa

Hoạt động trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân dùng hàng hoá, dịch vụ và tài liệu về hàng hoá, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về hàng hoá, dịch vụ đó (Điều 117 Luật Thương mại 2005). Thương nhân có thể thực hiện hoạt động trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ thông qua các hình thức sau:

 • Mở phòng trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.
 • Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ tại các trung tâm thương mại hoặc trong các hoạt động giải trí, thể thao, văn hoá, nghệ thuật.
 • Tổ chức hội nghị, hội thảo có trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.
 • Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trên Internet và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Không phải mọi hàng hóa, dịch vụ đều được trưng bày, giới thiệu. Theo quy định tại Điều 123 Luật Thương mại 2005 quy định các trường hợp cấm trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ gồm:

 • Tổ chức trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ hoặc sử dụng hình thức, phương tiện trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, cảnh quan, môi trường, sức khoẻ con người.
 • Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ hoặc sử dụng hình thức, phương tiện trưng bày, giới thiệu trái với truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ làm lộ bí mật nhà nước.
 • Trưng bày, giới thiệu hàng hoá của thương nhân khác để so sánh với hàng hoá của mình, trừ trường hợp hàng hoá đem so sánh là hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.
 • Trưng bày, giới thiệu mẫu hàng hoá không đúng với hàng hoá đang kinh doanh về chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, chủng loại, bao bì, thời hạn bảo hành và các chỉ tiêu chất lượng khác nhằm lừa dối khách hàng.
Điều kiện đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam để trưng bày

Điều kiện đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam để trưng bày

Điều kiện đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam để trưng bày

Đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường, khi trưng bày, giới thiệu phải đáp ứng điều kiện sau:

 • Hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu phải là những hàng hoá, dịch vụ kinh doanh hợp pháp trên thị trường.
 • Hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu phải tuân thủ các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa và ghi nhãn hàng hoá.

Đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam để trưng bày, giới thiệu, theo quy định tại Điều 122 Luật Thương mại 2005, ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định ở trên còn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Là hàng hoá được phép nhập khẩu vào Việt Nam;
 • Hàng hoá tạm nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu phải tái xuất khẩu sau khi kết thúc việc trưng bày, giới thiệu nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày tạm nhập khẩu; nếu quá thời hạn trên thì phải làm thủ tục gia hạn tại hải quan nơi tạm nhập khẩu;
 • Hàng hóa tạm nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu nếu tiêu thụ tại Việt Nam thì phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam đối với hàng hóa nhập khẩu.

Ngoài ra, trường hợp bạn đang có nhu cầu thuê văn phòng thì có thể tham khảo dịch vụ cho thuê văn phòng tại Startup House chúng tôi. Tại đây bạn sẽ được cung cấp văn phòng đầy đủ tiện nghi, hình thức cho thuê đa dạng như cho thuê văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, thuê văn phòng họp theo giờ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí tốt nhất.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về điều kiện đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam để trưng bày. Nếu bạn cần được hỗ trợ giải đáp các thắc mắc khác hoặc tham khảo dịch vụ cho thuê văn phòng của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với Startup House qua thông tin sau để được hỗ trợ tốt nhất:

STARTUP HOUSE

Email: phu.ngo@startuphouse.vn