Kinh doanh bất động sản là một ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Mục 101 Phụ lục 4 Luật Đầu tư 2020. Theo đó, việc thực hiện đầu tư kinh doanh bất động sản phải đáp ứng điều kiện được pháp luật quy định để đảm bảo các vấn đề về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu điều kiện thành lập công ty kinh doanh BĐS ngay qua bài viết sau nhé. 

Kinh doanh bất động sản

Khoản 1 Điều 3 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 định nghĩa kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi. 

Theo đó, có thể thấy rằng pháp luật định nghĩa kinh doanh bất động sản theo hình thức liệt kê các hình thức kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, cụ thể bao gồm 03 hình thức như sau:

  1. Kinh doanh bất động sản dưới hình thức đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản;
  2. Kinh doanh bất động sản dưới hình thức thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản;
  3. Kinh doanh bất động sản dưới hình thức dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.

Và vì thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên trong từng hình thức, điều kiện thành lập công ty để thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản là khác nhau.

Điều kiện thành lập doanh công ty kinh doanh bất động sản

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh bất động sản

 

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh BĐS

Đối với hình thức kinh doanh bất động sản dưới hình thức đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản, căn cứ quy định tại Điều 3 Nghị định 76/2015/NĐ-CP thì để thực hiện việc thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thì vốn pháp định không được dưới 20 tỷ đồng.

Đối với hình thức kinh doanh bất động sản dưới hình thức thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản thì căn cứ quy định tại Điều 62 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014, để thực hiện việc thành lập doanh nghiệp thì phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Đồng thời, khi thực hiện hoạt động kinh doanh Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

Đối với hình thức kinh doanh bất động sản dưới hình thức dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, để thực hiện việc thành lập doanh nghiệp thì phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (khoản 2 Điều 69 Luật Kinh doanh Bất động sản).
  • Sau khi thành lập sàn, đơn vị thành lập sàn cung cấp các thông tin của sàn đến Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi sàn hoạt động hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản. Các Sở Xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm đăng tải công khai các thông tin của sàn do đơn vị thành lập sàn cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình để phục vụ công tác quản lý (khoản 6 Điều 2 Thông tư 28/2016/TT-BXD).

Ngoài ra, nếu trong quá trình hoạt động kinh doanh mà bạn muốn tìm kiếm trụ sở kinh doanh cho công ty thì có thể liên hệ với Startup House chúng tôi. Tại đây bạn sẽ được cung cấp văn phòng đầy đủ tiện nghi, hình thức cho thuê đa dạng như cho thuê văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, thuê văn phòng họp theo giờ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có được văn phòng vị trí thuận lợi và chi phí tiết kiệm.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về các quy định pháp luật về hoạt động đầu tư kinh doanh. Nếu còn thắc mắc cần giải đáp hoặc tham khảo dịch vụ cho thuê văn phòng của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với Startup House qua thông tin sau để được các chuyên viên của chúng tôi hỗ trợ tốt nhất:

STARTUP HOUSE

Email: phu.ngo@startuphouse.vn