BHXH bắt buộc là khoản tiền bắt buộc phải đóng cho cơ quan nhà nước, tuy nhiên không phải ai cũng biết mình có thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc hay không. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu đến bạn đối tượng phải đóng BHXH bắt buộc.

Người lao động là đối tượng phải đóng BHXH bắt buộc

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2014 NLĐ là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm:

 • Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa NSDLĐ với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

Lưu ý là từ ngày 01/01/2021 Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực sẽ chỉ còn 2 loại hợp đồng là hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Do đó đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc vào năm 2021 không còn đối tượng người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

 • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
 • Cán bộ, công chức, viên chức;
 • Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
 • Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;
 • Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;
 • Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với NSDLĐ tại Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu NLĐ là người nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc:

 • NLĐ nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng.
 • NLĐ đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật lao động 2019.
Đối tượng phải đóng BHXH bắt buộc theo quy định

Đối tượng phải đóng BHXH bắt buộc theo quy định

Người sử dụng lao động phải đóng BHXH bắt buộc

Đối với trường hợp sử dụng NLĐ là công dân Việt Nam thì NSDLĐ tham gia BHXH bắt buộc bao gồm các đối tượng sau đây có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động:

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
 • Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác.
 • Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.
 • Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân.

Ngoài ra nếu doanh nghiệp có nhu cầu thì có thể liên hệ với Startup House chúng tôi. Tại đây, doanh nghiệp sẽ được lựa chọn các loại hình thức thuê văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, cho thuê văn phòng theo giờ với chất lượng tốt nhất, đầy đủ tiện nghi cần thiết và giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí tối đa.

Trên đây là nội dung chia sẻ của chúng tôi về đối tượng đóng BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật. Để được hỗ trợ thêm về các dịch vụ cho thuê văn phòng, hãy liên hệ với Startup House qua địa chỉ sau để được tư vấn trực tiếp:

STARTUP HOUSE

Email: phu.ngo@startuphouse.vn