Luật Doanh nghiệp 2020 có một số thay đổi liên quan đến thủ tục thành lập công ty TNHH. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu đến bạn hồ sơ đăng ký công ty TNHH theo Luật Doanh nghiệp 2020 để bạn thực hiện hồ sơ đúng theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Khi thành lập công ty TNHH một thành viên, tổ chức, cá nhân cần chuẩn bị các giấy tờ được quy định tại Điều 21 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể, bạn sẽ cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo đó, Luật Doanh nghiệp 2020 đã bổ sung loại giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký công ty TNHH theo Luật doanh nghiệp 2020

Hồ sơ đăng ký công ty TNHH theo Luật doanh nghiệp 2020

 

Hồ sơ đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Khi thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên thì hồ sơ sẽ cần những giấy tờ theo quy định tại Điều 21 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 23 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tương tự, hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 đã bổ sung thêm giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật vào hồ sơ so với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Tại Startup House, ngoài hỗ trợ tư vấn pháp lý, chúng tôi còn có dịch vụ cho thuê văn phòng uy tín và chất lượng. Chúng tôi chuyên cung cấp văn phòng cho thuê đầy đủ tiện nghi, hình thức thuê đa dạng như thuê văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, cho thuê văn phòng theo giờ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ có nhiều lựa chọn hơn để thuê được văn phòng chất lượng và tiết kiệm chi phí.

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về hồ sơ đăng ký công ty TNHH theo Luật doanh nghiệp 2020. Nếu bạn còn có thắc mắc cần giải đáp hoặc sử dụng dịch vụ cho thuê văn phòng của Startup House, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

STARTUP HOUSE

Email: phu.ngo@startuphouse.vn