Kể từ ngày 01/01/2021 sẽ có nhiều văn bản pháp luật có hiệu lực, thay thế, sửa đổi và bổ sung cho những văn bản cũ. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu đến bạn những văn bản pháp luật mới có hiệu lực từ năm 2021.

Luật Doanh nghiệp 2020

Luật Doanh nghiệp 2020 ban hành ngày 17/06/2020 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, thay thế cho Luật Doanh nghiệp 2014 đã có nhiều quy định mới, sửa đổi, bổ sung những quy định cũ. Một số điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020 như:

 • Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng.
 • Thêm đối tượng bị cấm không được thành lập doanh nghiệp là: Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.
 • Rút ngắn thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh từ 15 ngày xuống còn 3 ngày.
 • Thay đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước và tỷ lệ vốn góp trong doanh nghiệp nhà nước.
Những văn bản pháp luật mới có hiệu lực từ năm 2021

Những văn bản pháp luật mới có hiệu lực từ năm 2021

Văn bản pháp luật mới có hiệu lực từ năm 2021 là Luật Đầu tư 2020

Luật Đầu tư 2020 được ban hành ngày 17/06/2020 sẽ có hiệu lực thay thế cho Luật Đầu tư 2014, trong đó Luật Đầu tư 2020 đã ban hành nhiều quy định mới phù hợp hơn với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Cụ thể một số điểm mới nổi bật của Luật Đầu tư 2020 như:

 • Chính thức cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ: theo quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư 2020 quy định kinh doanh dịch vụ đòi nợ là ngành nghề cấm kinh doanh.
 • Giảm số lượng ngành nghề kinh doanh có điều kiện xuống còn 227 ngành nghề: Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hiện nay được áp dụng theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư 2014, bao gồm 243 ngành, nghề. Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2021 thì số lượng này sẽ được giảm xuống còn 227 ngành nghề theo Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật Đầu tư 2020.
 • Bổ sung nhiều ngành, nghề ưu đãi đầu tư (Khoản 1 Điều 16) như: Giáo dục đại học; Sản xuất các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ; Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; Bảo quản thuốc, sản xuất trang thiết bị y tế; Sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ tạo ra hoặc tham gia chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành.
 • Thêm hình thức ưu đãi đầu tư: theo khoản 1 Điều 15 Luật Đầu tư 2020 đã bổ sung thêm hình thức ưu đãi đầu tư mới là khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

Bộ luật Lao động 2019

Bộ luật lao động 2019 được ban hành ngày 20/11/2019 sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Trong đó, Bộ luật lao động 2019 ban hành nhiều quy định mới, sửa đổi và bổ sung một số quy định liên quan tới hợp đồng lao động như:

 • Chỉ còn 02 loại hợp đồng lao động là Hợp đồng lao động xác định thời hạn và Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, bỏ loại Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định.
 • Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do.
 • Người sử dụng lao động phải chịu chi phí mở tài khoản cho người lao động nếu trả lương qua ngân hàng.

Ngoài ra còn có rất nhiều văn bản pháp luật mới có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020 như: Luật chứng khoán 2019, Luật Thanh niên 2020, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020,…

Nếu bạn đang có nhu cầu tìm kiếm văn phòng mới cho doanh nghiệp của mình, hãy đến với dịch vụ cho thuê văn phòng của Startup House chúng tôi. Tại đây bạn sẽ được cung cấp văn phòng đầy đủ tiện nghi, hình thức cho thuê hiện đại như dịch vụ cho thuê văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, thuê văn phòng họp theo giờ rất phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí tối đa.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về những văn bản pháp luật có hiệu lực từ 2021. Để được hỗ trợ trực tiếp về dịch vụ cho thuê văn phòng tại Startup House hoặc giải đáp thêm các thắc mắc, liên hệ ngay với Startup House qua thông tin sau:

STARTUP HOUSE

Email: phu.ngo@startuphouse.vn