Điều lệ công ty là văn bản không thể thiếu để công ty đi vào hoạt động. Luật Doanh nghiệp 2020 có một số quy định mới liên quan đến một số nội dung bắt buộc trong điều lệ công ty. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết sau nhé!

Nội dung bắt buộc có trong điều lệ công ty

Điều lệ công ty là văn bản quy định tất cả các vấn đề liên quan đến công ty từ tên gọi, người đại diện pháp luật, vốn điều lệ, phân chia vốn góp, ngành nghề kinh doanh,… Điều lệ công ty là văn bản bắt buộc phải có trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp (trừ loại hình doanh nghiệp tư nhân không cần điều lệ công ty khi đăng ký kinh doanh).

Theo quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ công ty bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;
 • Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Cơ cấu tổ chức quản lý;
 • Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;
 • Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 • Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;
 • Trường hợp thành viên, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
 • Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
Nội dung bắt buộc trong điều lệ công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020

Nội dung bắt buộc trong điều lệ công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020

Sửa đổi điều lệ công ty

Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động. Khi có sự thay đổi nội dung trong Điều lệ công ty làm thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như thay đổi tên doanh nghiệp, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật, ngành nghề kinh doanh thì doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty.

Nếu doanh nghiệp ban hành Điều lệ công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 thì kể từ ngày 01/01/2021 Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực, doanh nghiệp cần tiến hành sửa đổi nội dung điều lệ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp mới. Doanh nghiệp chỉ cần thay đổi căn cứ áp dụng Luật Doanh nghiệp 2020 và những nội dung có thay đổi so với Luật Doanh nghiệp 2014, việc sửa đổi chỉ cần tiến hành nội bộ mà không cần thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Ngoài ra Startup House chúng tôi không chỉ hỗ trợ tư vấn pháp lý mà còn cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng. Tại đây, chúng tôi chuyên cung cấp văn phòng cho thuê với chất lượng được đảm bảo cùng với nhiều hình thức thuê phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp như thuê văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, cho thuê văn phòng theo giờ giúp bạn tiết kiệm chi phí tối đa và hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về nội dung bắt buộc trong Điều lệ công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020. Trường hợp bạn có nhu cầu hướng dẫn chi tiết các thủ tục trên hoặc quan tâm tới dịch vụ cho thuê văn phòng của Startup House, hãy liên hệ ngay với các chuyên viên của chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

STARTUP HOUSE

Email: phu.ngo@startuphouse.vn