Rủi ro khi khởi nghiệpQuy định về cách chức thành viên Hội đồng thành viên của DN nhà nước

Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đã có nhiều quy định mới, sửa đổi, bổ sung so với Luật Doanh nghiệp 2014. Bài viết sau đây xin giới thiệu đến bạn quy định mới về cách chức thành viên Hội đồng thành viên của Doanh nghiệp nhà nước.

Quy định về Hội đồng thành viên Doanh nghiệp nhà nước

Theo quy định tại Điều 91 Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng thành viên của Doanh nghiệp nhà nước bao gồm Chủ tịch và các thành viên khác, số lượng không quá 07 người. Thành viên Hội đồng thành viên do cơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật. 

Nhiệm kỳ của Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Thành viên Hội đồng thành viên có thể được bổ nhiệm lại. Một cá nhân được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên không quá 02 nhiệm kỳ tại một công ty, trừ trường hợp đã có trên 15 năm làm việc liên tục tại công ty đó trước khi được bổ nhiệm lần đầu. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng thành viên được quy định tại Điều 93 Luật Doanh nghiệp 2020 bao gồm các điều kiện sau:

  • Không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.
  • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề hoạt động của doanh nghiệp.
  • Không phải là người có quan hệ gia đình của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu; thành viên Hội đồng thành viên; Giám đốc, Phó giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của công ty; Kiểm soát viên công ty.
  • Không phải là người quản lý doanh nghiệp thành viên.
  • Trừ Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc, Tổng giám đốc công ty đó hoặc công ty khác không phải là doanh nghiệp thành viên theo quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu.
  • Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc, Phó giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc của doanh nghiệp nhà nước.
  • Tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.
Quy định mới về cách chức thành viên Hội đồng thành viên của DN nhà nước

Quy định mới về cách chức thành viên Hội đồng thành viên của DN nhà nước

Quy định về cách chức thành viên Hội đồng thành viên

Theo quy định mới tại khoản 2 Điều 94 Luật Doanh nghiệp 2020 về cách chức thành viên Hội đồng thành viên, có 3 trường hợp Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên bị cách chức như sau:

  • Công ty không hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hằng năm, không bảo toàn và phát triển vốn đầu tư theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu mà không giải trình được nguyên nhân khách quan hoặc giải trình nguyên nhân nhưng không được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận;
  • Bị Tòa án kết án và bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
  • Không trung thực trong thực thi quyền, nghĩa vụ hoặc lạm dụng địa vị, chức vụ, sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; báo cáo không trung thực tình hình tài chính và kết quả sản xuất, kinh doanh của công ty.

So với quy định cũ tại khoản 2 Điều 93 Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Doanh nghiệp 2020 đã thay quy định “Bị truy tố và bị Tòa án tuyên là có tội” thành “Bị Tòa án kết án và bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật” để phù hợp hơn với quy định của Bộ luật Hình sự. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm hoặc cách chức Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên, cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định tuyển chọn, bổ nhiệm người khác thay thế.

Ngoài ra, nếu doanh nghiệp của bạn đang có nhu cầu tìm địa điểm văn phòng mới ở gần trung tâm và thuận tiện hơn thì có thể liên hệ với Startup House. Tại đây, chúng tôi cung cấp các hình thức cho thuê văn phòng hiện đại, tiện nghi như cho thuê văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, cho thuê văn phòng theo giờ. Các hình thức cho thuê của chúng tôi giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí tối đa và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tập trung vào hoạt động kinh doanh của mình.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi liên quan tới quy định mới về cách chức Hội đồng thành viên của Doanh nghiệp nhà nước theo Luật Doanh nghiệp 2020.  Để được hỗ trợ giải đáp thêm các thắc mắc pháp lý liên quan hoặc tư vấn thêm về dịch vụ cho thuê văn phòng, hãy liên hệ ngay với Startup House chúng tôi qua thông tin sau để được tư vấn trực tiếp:

STARTUP HOUSE

Email: [email protected]