Thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hóa nhằm mục đích thúc đẩy mua bán và cung ứng dịch vụ đến người tiêu dùng. Bài viết sau đây sẽ cùng bạn tìm hiểu về quyền trưng bày, giới thiệu hàng hóa của thương nhân theo quy định của pháp luật.

Hoạt động trưng bày, giới thiệu hàng hóa là gì?

Theo quy định tại Điều 117 Luật Thương mại 2005, trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân dùng hàng hoá, dịch vụ và tài liệu về hàng hoá, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về hàng hoá, dịch vụ đó.

Kinh doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện cung ứng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ cho thương nhân khác.

Thương nhân thực hiện hoạt động trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ thông qua các hình thức sau:

  • Mở phòng trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.
  • Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ tại các trung tâm thương mại hoặc trong các hoạt động giải trí, thể thao, văn hoá, nghệ thuật.
  • Tổ chức hội nghị, hội thảo có trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.
  • Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trên Internet và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
Quyền trưng bày, giới thiệu hàng hóa của thương nhân

Quyền trưng bày, giới thiệu hàng hóa của thương nhân

Quyền trưng bày giới thiệu hàng hóa của thương nhân

Theo quy định tại Điều 118 Luật Thương mại 2005, chủ thể có quyền trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ bao gồm:

  • Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có quyền trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ; lựa chọn các hình thức trưng bày, giới thiệu phù hợp; tự mình tổ chức hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ để trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ của mình.
  • Văn phòng đại diện của thương nhân không được trực tiếp trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ của thương nhân do mình đại diện, trừ việc trưng bày, giới thiệu tại trụ sở của Văn phòng đại diện đó. Trong trường hợp được thương nhân ủy quyền, Văn phòng đại diện có quyền ký hợp đồng với thương nhân kinh doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ để thực hiện trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ cho thương nhân mà mình đại diện.
  • Thương nhân nước ngoài chưa được phép hoạt động thương mại tại Việt nam muốn trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ của mình tại Việt Nam phải thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ Việt Nam thực hiện.

Ngoài ra, pháp luật còn quy định về điều kiện đối với hàng hóa trưng bày. Theo quy định tại Điều 121 Luật Thương mại 2005, điều kiện đối với hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu gồm:

  • Hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu phải là những hàng hoá, dịch vụ kinh doanh hợp pháp trên thị trường.
  • Hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu phải tuân thủ các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa và ghi nhãn hàng hoá.

Như vậy, hoạt động trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ là quyền của thương nhân, mỗi thương nhân tự tiến hành theo cách thức của doanh nghiệp mình và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật. Trường hợp doanh nghiệp bạn muốn tìm một văn phòng phù hợp với việc trưng bày, giới thiệu sản phẩm thì có thể tham khảo dịch vụ cho thuê văn phòng của Startup House chúng tôi. Tại đây bạn sẽ được cung cấp văn phòng chất lượng tốt nhất, đầy đủ tiện nghi và vị trí thuận lợi. Chúng tôi còn cung cấp hình thức thuê đa dạng như dịch vụ cho thuê văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, thuê văn phòng họp theo giờ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí tối đa.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về quyền trưng bày, giới thiệu hàng hóa của thương nhân. Để được hỗ trợ trực tiếp về dịch vụ cho thuê văn phòng tại Startup House hoặc giải đáp thêm các thắc mắc pháp lý khác, liên hệ ngay với Startup House qua thông tin sau:

STARTUP HOUSE

Email: [email protected]