Tên doanh nghiệp như thế nào bị xem là trùng và gây nhầm lẫn?

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

Doanh nghiệp sau khi đã thành lập được một thời gian sẽ mong muốn mở rộng hoạt động kinh doanh của mình. Một trong những cách để mở rộng hoạt động kinh doanh cũng như tiếp cận nhiều thị trường mới đó là thành lập chi nhánh. Vậy để thành lập một chi nhánh mới…