Những trường hợp phải đăng ký hoạt động nhượng quyền

Những trường hợp phải đăng ký hoạt động nhượng quyền

Để hoạt động nhượng quyền thương mại thì thương nhân phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy những trường hợp phải đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo quy định của pháp luật hiện hành? Trường hợp phải đăng ký hoạt động nhượng quyền Nhượng quyền thương mại…