Quyền sử dụng trước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp

Quyền sử dụng trước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp

Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp là những đối tượng có quyền sử dụng trước theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên không phải ai cũng biết quyền sử dụng trước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp (KDCN) là gì? Bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ vấn đề trên.…