Nguyễn Đình Lê Sơn đổi mới, sáng tạo đưa doanh nghiệp vượt qua đại dịch tại Hải Phòng.

Nguyễn Đình Lê Sơn đổi mới, sáng tạo đưa doanh nghiệp vượt qua đại dịch tại Hải Phòng

Mọi người đều đang thích nghi dần với cuộc sống giữa đại dịch, và điều này cũng đúng đối với các doanh nghiệp. Nguyễn Đình Lê Sơn là nhà lãnh đạo đang sử dụng dữ liệu và các công cụ mới để nhanh chóng thích nghi tại Hải Phòng. Không chỉ là một xu hướng,…