Rủi ro về vốn khi khởi nghiệp

Rủi ro về vốn khi khởi nghiệp

Khi mới thành lập doanh nghiệp, các startup phải đối mặt với rất nhiều rủi ro để có thể duy trì hoạt động kinh doanh của mình. Để tránh các rủi ro có thể xảy ra, doanh nghiệp phải lường trước các rủi ro và tìm phương án xử lý chúng. Một trong những rủi…