Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, doanh nghiệp không muốn tiếp tục dự án đầu tư thì có thể chuyển nhượng dự án đầu tư cho doanh nghiệp khác. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thủ tục chuyển dự án từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác qua bài viết sau đây.

Điều kiện để chuyển nhượng dự án sang doanh nghiệp khác

Không phải tất cả các dự án đầu tư đều được phép chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác. Pháp luật về đầu tư có quy định các điều kiện đối với dự án đầu tư khi thỏa mãn các điều kiện quy định tại Điều 46 Luật Đầu tư 2020 thì sẽ được chuyển sang cho doanh nghiệp khác. Các điều kiện bao gồm:

 • Dự án đầu tư hoặc phần dự án đầu tư chuyển nhượng không bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 48 của Luật Đầu tư 2020;
 • Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật Đầu tư 2020;
 • Điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
 • Điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án xây dựng nhà ở, dự án bất động sản;
 • Điều kiện quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có);
 • Khi chuyển nhượng dự án, ngoài việc thực hiện theo quy định tại Điều này, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp trước khi thực hiện việc điều chỉnh dự án.
Thủ tục chuyển dự án đầu tư sang doanh nghiệp khác

Thủ tục chuyển dự án đầu tư sang doanh nghiệp khác

 

Thủ tục chuyển dự án đầu tư

 • Đối với dự án đầu tư mà nhà đầu tư được chấp thuận đầu tư và dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Theo mẫu Mẫu I.1 Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT);
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh dự án đầu tư (Theo mẫu Mẫu I.8 Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT);
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Giải trình hoặc cung cấp tài liệu có liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung của dự án đầu tư;
 • Hợp đồng cho thuê địa điểm thực hiện dự án đầu tư đối với trường hợp điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

Bước 2: Nộp hồ sơ: nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi Nhà đầu tư đặt trụ sở chính của công ty.

Bước 3: Nếu hồ sơ đã đầy đủ và không phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ghi nhận các nội dung đã được điều chỉnh trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Nhà đầu tư.

Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư khi mà có thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

 • Đối với dự án đầu tư không thuộc những trường hợp trên, việc chuyển dự án hoặc chuyển quyền sở hữu tài sản cho nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư sau khi chuyển nhượng thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự, doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Startup House là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng đảm bảo uy tín và chất lượng trên thị trường. Chúng tôi chuyên cung cấp văn phòng cho thuê đầy đủ tiện nghi, hình thức thuê đa dạng như thuê văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, cho thuê văn phòng theo giờ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí tối đa và tập trung vào hoạt động kinh doanh của mình.

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về thủ tục chuyển dự án đầu tư từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác. Nếu bạn cần được hướng dẫn chi tiết các thủ tục trên hoặc quan tâm tới dịch vụ cho thuê văn phòng của Startup House, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp:

STARTUP HOUSE

Email: phu.ngo@startuphouse.vn