Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có thể muốn tách để hoạt động riêng lẻ hoặc vì lý do khác. Để tìm hiểu về thủ tục tách doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020, mời bạn tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi.

Tách công ty là gì?

Tách công ty là một trong những hình thức tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020. Theo quy định tại Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty TNHH, công ty cổ phần (CTCP) có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty TNHH, CTCP mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Theo đó, chỉ loại hình công ty TNHH và CTCP mới có thể tách thành công ty TNHH, CTCP mới, đối với những loại hình doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh thì không thể sử dụng hình thức tách công ty để tổ chức lại doanh nghiệp.

Sau khi thực hiện thủ tục tách, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty được tách, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác. Các công ty được tách đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định tách công ty.

Thủ tục tách doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020

Thủ tục tách doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020

Thủ tục tách doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020

Thủ tục tách công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần được quy định như sau:

  • Đối với công ty bị tách:

Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết, quyết định tách công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Nghị quyết, quyết định tách công ty phải gồm các nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; cách thức tách công ty; giá trị tài sản, quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty. Nghị quyết, quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết;

Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, số lượng thành viên, cổ đông tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên, cổ đông giảm xuống (nếu có). Công ty bị tách tiến hành gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với Phòng đăng ký kinh doanh để điều chỉnh nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã cấp.

  • Đối với công ty được tách: Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020. Công ty được tách tiến hành gửi thông báo đề nghị đăng ký kinh doanh tới Phòng đăng ký kinh doanh để được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới về loại hình công ty TNHH hoặc CTCP.

Trong quá trình tách công ty, nếu bạn muốn tìm kiếm trụ sở kinh doanh mới cho công ty được tách thì có thể liên hệ với Startup House chúng tôi. Tại đây bạn sẽ được cung cấp văn phòng đầy đủ tiện nghi, hình thức cho thuê đa dạng như cho thuê văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, thuê văn phòng họp theo giờ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có được văn phòng vị trí thuận lợi và chi phí tiết kiệm.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về thủ tục tách doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020. Nếu còn thắc mắc cần giải đáp hoặc tham khảo dịch vụ cho thuê văn phòng của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với Startup House qua thông tin sau để được các chuyên viên của chúng tôi hỗ trợ tốt nhất:

STARTUP HOUSE

Email: phu.ngo@startuphouse.vn