Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, để thuận tiện cho quá trình kinh doanh cũng như mở rộng phạm vi kinh doanh, doanh nghiệp có thể lựa chọn mở địa điểm kinh doanh hoặc chi nhánh cho doanh nghiệp. Một trong những thắc mắc được khá nhiều chủ thể kinh doanh quan tâm đó là địa điểm kinh doanh có tư cách pháp nhân hay không?

Địa điểm kinh doanh không có tư cách pháp nhân

Căn cứ quy định tại Điều 74 BLDS 2015, một tổ chức được thừa nhận là pháp nhân khi đáp ứng đầy đủ 04 điều kiện: (i) được thành lập hợp pháp; (ii) phải có cơ quan điều hành; (iii) có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác; (iv) tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của pháp nhân và nhân danh mình tham gia vào các quan hệ một cách độc lập.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, địa điểm kinh doanh được hiểu là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Do đó, địa điểm kinh doanh là một đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp không có tài sản riêng, kinh doanh không độc lập, phải hạch toán phụ thuộc vào doanh nghiệp. 

Như vậy, địa điểm kinh doanh không đáp ứng đủ 04 điều kiện để được thừa nhận là pháp nhân theo quy định của pháp luật hiện hành. Hay nói theo một cách khác thì địa điểm kinh doanh không có tư cách pháp nhân. 

Địa điểm kinh doanh có tư cách pháp nhân hay không

Địa điểm kinh doanh có tư cách pháp nhân hay không

Thông báo hoạt động địa điểm kinh doanh

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng đầu chi nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, nếu trong quá trình hoạt động kinh doanh mà bạn muốn tìm kiếm trụ sở kinh doanh cho địa điểm kinh doanh hoặc doanh nghiệp của mình thì có thể liên hệ với Startup House chúng tôi. Tại đây bạn sẽ được cung cấp văn phòng đầy đủ tiện nghi, hình thức cho thuê đa dạng như cho thuê văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, thuê văn phòng họp theo giờ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có được văn phòng vị trí thuận lợi và chi phí tiết kiệm.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về các quy định pháp luật doanh nghiệp. Nếu còn thắc mắc cần giải đáp hoặc tham khảo dịch vụ cho thuê văn phòng của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với Startup House qua thông tin sau để được các chuyên viên của chúng tôi hỗ trợ tốt nhất:

STARTUP HOUSE

Email: phu.ngo@startuphouse.vn