Công ty hợp danh là một loại hình doanh nghiệp được quy định trong Luật Doanh nghiệp và được khá nhiều chủ thể lựa chọn khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Với tính chất vừa đối nhân vừa đối vốn, nên công ty hợp danh có khá nhiều ưu điểm dành cho các chủ doanh nghiệp. 

Ưu điểm của công ty hợp danh

Về ưu điểm của công ty hợp danh, chúng ta có thể kể đến một số ưu điểm như sau:

Thứ nhất, công ty hợp danh có tư cách pháp nhân. Công ty hợp danh được quyền nhân danh chính mình giao dịch và thành viên hợp danh phải chuyển quyền sở hữu tài sản của mình cho công ty để công ty hợp danh có tài sản độc lập kinh doanh.

Thứ hai, Công ty hợp danh thường được kết hợp bởi sự uy tín cá nhân. Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh. Công ty hợp danh dễ dàng tạo được sự tin cậy của các bạn hàng, đối tác kinh doanh. 

Thứ ba, việc điều hành quản lý công ty hợp danh không quá phức tạp do số lượng các thành viên ít, cơ cấu tổ chức đơn giản, gọn nhẹ, dễ quản lý. Thành viên hợp danh thường là những người có uy tín, tin tưởng nhau tuyệt đối. 

Thứ tư, Ngân hàng dễ cho vay vốn và hoãn nợ hơn. Do chế độ chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh.

Ưu điểm của công ty hợp danh theo Luật Doanh nghiệp 2020

Ưu điểm công ty hợp danh theo Luật Doanh nghiệp 2020

Đặc điểm thành viên công ty hợp danh

Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định, công ty hợp danh là doanh nghiệp trong đó:

  • Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;
  • Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
  • Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại. Thành viên hợp danh được phép tham gia vào quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong khi đó, thành viên góp vốn không được tham gia vào việc điều hành công ty.

Ngoài ra, nếu trong quá trình hoạt động kinh doanh mà bạn muốn tìm kiếm trụ sở kinh doanh cho công ty thì có thể liên hệ với Startup House chúng tôi. Tại đây bạn sẽ được cung cấp văn phòng đầy đủ tiện nghi, hình thức cho thuê đa dạng như cho thuê văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, thuê văn phòng họp theo giờ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có được văn phòng vị trí thuận lợi và chi phí tiết kiệm.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về các quy định pháp luật về doanh nghiệp. Nếu còn thắc mắc cần giải đáp hoặc tham khảo dịch vụ cho thuê văn phòng của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với Startup House qua thông tin sau để được các chuyên viên của chúng tôi hỗ trợ tốt nhất:

STARTUP HOUSE

Email: phu.ngo@startuphouse.vn