Bạn có quyền gì đối với nhãn hiệu thương hiệu mình sở hữu?

Bạn có quyền gì đối với nhãn hiệu thương hiệu mình sở hữu?

Nhãn hiệu thương hiệu luôn là đối tượng nhận diện thương hiệu tối ưu nhất khi hoạt động kinh doanh, thương mại trên thị trường trong và ngoài nước. Giá trị nhãn hiệu của thương hiệu chỉ đơn thuần là bộ nhận diện thương hiệu mà còn có thể dùng để khai thác thương mại,…