Ai được phép thành lập hợp tác xã

Ai được phép thành lập hợp tác xã

Để thành lập hợp tác xã thì tổ chức, cá nhân phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Bài viết sau đây sẽ chia sẻ với bạn về những đối tượng được phép thành lập hợp tác xã theo quy định của pháp luật hiện hành. Đối tượng được thành lập hợp tác…