Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp sau khi các tổ chức, cá nhân nộp cho Cục sở hữu trí tuệ thì phía Cục sẽ tiến hành thẩm định hình thức của đơn để xem xét tính hợp lệ. Sau khi Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp đã được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấp nhận hợp lệ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp theo quy định. Vậy, quy định của pháp luật về thẩm định hình thức đơn đăng ký SHCN như thế nào?

Trường hợp Đơn hợp lệ

Đơn đăng ký SHCN được coi là hợp lệ nếu như đáp ứng được các yêu cầu chung đối với đơn SHCN được quy định tại mục 7 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN và  và không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Đơn được làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt, trừ trường hợp quy định tại điểm 7.3 và điểm 7.4 của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;
  • Trong tờ khai không có đủ thông tin về tác giả (đối với đơn đăng ký sáng chế, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và đơn đăng ký thiết kế bố trí), về người nộp đơn, về người đại diện, không có chữ ký và/hoặc con dấu của người nộp đơn hoặc của người đại diện; đơn đăng ký nhãn hiệu thiếu danh mục hàng hoá, dịch vụ; đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý không liệt kê sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý;
  • Có cơ sở để khẳng định rằng người nộp đơn không có quyền đăng ký;
  •  Đơn được nộp trái với quy định tại Điều 89 của Luật Sở hữu trí tuệ;
  • Đơn có các thiếu sót nêu tại điểm 13.3 của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN này ảnh hưởng đến tính hợp lệ của đơn và mặc dù đã được Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu sửa chữa, người nộp đơn vẫn không sửa chữa hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu;
  • Có cơ sở để khẳng định ngay rằng, rõ ràng đối tượng nêu trong đơn là đối tượng không được Nhà nước bảo hộ theo quy định tại các Điều 59, 64, 69, 73 và Điều 80 của Luật Sở hữu trí tuệ.
Thẩm định hình thức đơn đăng ký SHCN

Thẩm định hình thức đơn đăng ký SHCN

Trường hợp đơn không hợp lệ khi thẩm định hình thức đơn đăng ký SHCN

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 109 Luật Sở hữu trí tuệ, đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bị coi là không hợp lệ trong các trường hợp: đơn không đáp ứng các yêu cầu về hình thức; đối tượng nêu trong đơn là đối tượng không được bảo hộ; người nộp đơn không có quyền đăng ký, kể cả trường hợp quyền đăng ký cùng thuộc nhiều tổ chức, cá nhân nhưng một hoặc một số người trong số đó không đồng ý thực hiện việc nộp đơn; đơn được nộp trái với quy định về cách thức nộp đơn quy định tại Điều 89 của Luật Sở hữu trí tuệ hoặc người nộp đơn không nộp phí và lệ phí.

Theo đó, khi đơn đăng ký không hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thực hiện các thủ tục sau đây: (i) Thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, trong đó phải nêu rõ lý do và ấn định thời hạn để người nộp đơn sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối dự định từ chối; (ii) Thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót, sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối quy định tại điểm a khoản này; (iii) Thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn đối với đơn đăng ký thiết kế bố trí; (iv) Nếu người nộp đơn sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu hoặc có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ quy định thì lúc này cơ quan nhà nước sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ hoặc thực hiện thủ tục cấp văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp theo quy định.

Ngoài ra, nếu trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh mà bạn muốn tìm kiếm trụ sở kinh doanh cho công ty được tách thì có thể liên hệ với Startup House chúng tôi. Tại đây bạn sẽ được cung cấp văn phòng đầy đủ tiện nghi, hình thức cho thuê đa dạng như cho thuê văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, thuê văn phòng họp theo giờ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có được văn phòng vị trí thuận lợi và chi phí tiết kiệm.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về các quy định về thủ tục thẩm định đơn đăng ký SHCN. Nếu còn thắc mắc cần giải đáp hoặc tham khảo dịch vụ cho thuê văn phòng của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với Startup House qua thông tin sau để được các chuyên viên của chúng tôi hỗ trợ tốt nhất:

STARTUP HOUSE

Email: phu.ngo@startuphouse.vn