Nhà đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, khi có thay đổi nội dung dự án thì nhà đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu đến bạn thủ tục thay đổi tên dự án đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận.

Nội dung thay đổi tên dự án đầu tư

Theo quy định tại Điều 41 Luật Đầu tư 2020, trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác và phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Theo đó, khi nhà đầu tư thay đổi tên dự án đầu tư sẽ làm thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nên họ sẽ phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thủ tục thay đổi tên dự án đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận

Thủ tục thay đổi tên dự án đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận

Hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

  • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Theo mẫu Mẫu I.1 Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT);
  • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh dự án đầu tư (Theo mẫu Mẫu I.8 Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT);
  • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
  • Giải trình hoặc cung cấp tài liệu có liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung của dự án đầu tư;
  • Hợp đồng cho thuê địa điểm thực hiện dự án đầu tư đối với trường hợp điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

Bước 2: Nộp hồ sơ: nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi Nhà đầu tư đặt trụ sở chính của công ty.

Bước 3: Nếu hồ sơ đã đầy đủ và không phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ghi nhận các nội dung đã được điều chỉnh trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Nhà đầu tư.

Việc điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật doanh nghiệp về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và được thực hiện sau khi hoàn thành việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Lưu ý: Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư trong các trường hợp như: thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư; thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;…

Nếu nhà đầu tư điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư thì cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Ngoài ra Startup House chúng tôi không chỉ hỗ trợ tư vấn pháp lý mà còn cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng. Tại đây, chúng tôi chuyên cung cấp văn phòng cho thuê với chất lượng được đảm bảo cùng với nhiều hình thức thuê phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp như thuê văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, cho thuê văn phòng theo giờ giúp bạn tiết kiệm chi phí tối đa.

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về thủ tục thay đổi tên dự án đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận. Trường hợp bạn có nhu cầu hướng dẫn chi tiết các thủ tục trên hoặc quan tâm tới dịch vụ cho thuê văn phòng của Startup House, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp:

STARTUP HOUSE

Email: [email protected]